top of page

PRIVACY POLICY

På DagSpa Västermalm värnar vi om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du bokar en behandling hos oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och tycker det är viktigt att du får veta hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

DagSpa Västermalm med adress St Eriksgatan 33A, 112 39 Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter.

Vi samlar in information om dig när du genomför en bokning hos oss för att hantera och kommunicera angående din bokning på DagSpa Västermalm. Informationen vi samlar in inkluderar ditt för-och efternamn, e-postadress, ditt telefonnummer och i vissa fall din adress (Vid köp av presentkort) samt det du eventuellt valfritt väljer att ange som notering vid en bokning.

Användning av information
Vid bokning hos oss samtycker du till att den information vi samlar in då du bokar en behandling hos oss används för att:

• Bekräfta din bokning
• Skicka dig en påminnelse angående din bokning
• Vid behov kontakta dig gällande ändringar eller hantering av en bokad behandling
• Identifiera dig vid ditt besök hos oss
• Skicka information samt framtida erbjudanden

Lagring av information
Dina personuppgifter lagras hos vårt personuppgiftbiträde Bokadirekt där vår bokning av behandlingar sker.

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs under tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet att se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss under en längre tid.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med vårt personuppgiftsbeträde Bokadirekt och de leverantörer som är nödvändiga för Bokadirekts drift, underhåll och utskick av SMS och e-post.
Informationskydd
Dina personuppgifter skyddas genom vårt personuppgiftsbiträde Bokadirekts egna IT-system som skyddar uppgifterna med säkra inlogg, kryptering och standardmetoder för säkra IT-system.
Dina rättigheter

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till exempel det samtycke du som privatperson lämnar då du bokar en behandling hos oss.

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill återkalla givet samtycke (för exempelvis erbjudanden via e-post) är du välkommen att kontakta oss via e-post info@dagspa.se

bottom of page